News

Προωθώντας τη δικοινοτική συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος

Authors:

Μιχάλης Λοϊζίδης
Sibel Paralik
Νίκη Κυπραγόρα
Imbrahim Alkan

Στις 5 Ιουνίου 2004 – Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος – το ΕΤΕΚ και η Ένωση Τουρκοκύπριων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (ΚΤΜΜ0Β), κατάθεταν με κοινή διακήρυξη, την θέληση τους για επέκταση της συνεργασίας τους και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη δράση που αναλύεται στην συνέχεια, μπορεί να θεωρηθεί ως η αφετηρία για υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, όχι μόνο για συνεργασία αλλά και για ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Μηχανικών σε περιβαλλοντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο το μακροχρόνιο όφελος και για τις δύο κοινότητες.

Η πρώτη αυτή δράση συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούσε στην δημιουργία μίας κοινής ομάδας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μηχανικών, εκπροσώπων της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ και του Περιβαλλοντικού Επιμελητηρίου της Ένωσης Τουρκοκυπρίων Μηχανικών. Η ομάδα αυτή συνέταξε και πέτυχε την χρηματοδότηση ενός διερευνητικού περιβαλλοντικού προγράμματος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν περιληπτικά οι πιο κάτω:

α) Να προσδιοριστούν και να αναδειχτούν οι κυριότερες περιβαλλοντικές περιοχές κοινής ανησυχίας για τις δύο κοινότητες.

β) Να εξευρεθεί και αναδειχθεί ο μηχανισμός που να επιτρέπει στους δύο οργανισμούς, ΕΤΕΚ και Ένωση Τουρκοκυπρίων Μηχανικών, να μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω παρόμοιων διαδικασιών, έτσι ώστε να προωθούνται επιστημονικές αειφόρες λύσεις που να ισχύουν για ολόκληρο το νησί.

Το πρώτο βήμα, ήταν ο καθορισμός των κυριότερων κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για το σκοπό αυτό οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μηχανικοί της ομάδας εργασίας, εντόπισαν από ένα μακροσκελέστατο κατάλογο, τα 22 κυριότερα κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία και διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο.

Τα ερωτηματολόγια στάληκαν στους διάφορους φορείς που σχετίζονται με το περιβάλλον. Στη συνέχεια, όλες οι απαντήσεις αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν για να αναδειχθούν οι 10 κοινές περιβαλλοντικές περιοχές προτεραιότητας ως ακολούθως:

Τίτλος

Αρ. Κατάταξης

Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Εφαρμογή

1

Στρατηγικές Μελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2

Υποδομή Προστασίας Περιβάλλοντος

3

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση

4

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

5

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

6

Ενέργεια – Εναλλακτικές Μορφές

7

Τουρισμός

8

Χρήση Γης

9

Προστασία της Φύσης

10

Παράλληλα με την έρευνα και την εργασία αξιολόγησης των ερωτηματολογίων, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάμενη δομή και ο τρόπος λειτουργίας των δύο Οργανισμών ξεχωριστά. Στόχος η εξεύρεση τρόπων για αναβάθμιση του ρόλου των δύο οργανισμών στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να παρεμβαίνουν με κοινή στρατηγική, στα τρέχοντα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

H παράλληλη αυτή εργασία ανάδειξε ότι, η αυξημένη τάση για ενεργή εμπλοκή του ΕΤΕΚ/ΚΤΜΜΟΒ στις περιβαλλοντικά θέματα της κάθε κοινότητας, αλλά και σε κοινά προγράμματα, οδηγούν στην ανάγκη για δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Γραφείου, ενταγμένου στη δομή των δύο Επιμελητηρίων, στελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό που να χειρίζεται όλα τα περιβαλλοντικά θέματα τα οποία πηγάζουν κυρίως από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Νομοθεσιών στην Κύπρο. Το προτεινόμενο Περιβαλλοντικό Γραφείο, θα υποστηρίζεται και από «επαγγελματικές ομάδες/επιτροπές» για κάθε περιβαλλοντικό θέμα που μπορεί να αφορά στην διαμόρφωση νέας ή αναβάθμιση υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στον καθορισμό προτύπων, σε κώδικες εφαρμογών κλπ.

Πιστεύουμε πως αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα θετικό βήμα για τον κόσμο των Μηχανικών και στις δύο κοινότητες. Τα διδάγματα και τα πορίσματα από τη μελέτη της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση των ρόλων όλων των πρωταγωνιστών στον τομέα του περιβάλλοντος, θα ενισχύσουν τα δύο Επιμελητήρια έτσι ώστε να παρέμβουν δυναμικά μέσω κοινών δράσεων.

Ως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι Μηχανικοί που συμμετείχαμε στην πρώτη αυτή κοινή περιβαλλοντική συνεργασία, ζήσαμε έντονα την πρόκληση του εγχειρήματος σαν γνώριμοι φίλοι από παλιά και δουλέψαμε δημιουργικά μαζί, για το καλό της κοινής μας πατρίδας, με τη προσδοκία το έργο αυτό να έχει συνέχεια.